ดาวน์โหลด ปพ.5 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2560

ดาวน์โหลด ปพ.5 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2560

เรียน คุณครูประจำวิชาทุกท่าน

เนื่องจากระบบ SGS  กำหนดให้การบันทึกคะแนนแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ทำให้ต้องปรับสูตรการคำนวณใน ปพ.5 ใหม่ทั้งหมด

จึงแจ้งให้คุณครูทุกท่านได้ดาวน์โหลด ปพ.5 สำหรับภาคเรียนที่ 1 /2560 ใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร 083 3735495 ครูสมหมาย

ขอบคุณครับ

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail