ดาวน์โหลด ปพ.5 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปี 2560

ดาวน์โหลด ปพ.5 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปี 2560

เรียน คุณครูประจำวิชาทุกท่าน

ขณะนี้ สพฐ. ยกเลิกการใช้โปรแกรม STUDENT  แล้ว บังคับให้ทั่วประเทศใช้ ระบบ SGS เท่านั้น และ ภาคเรียนนี้ SGS  กำหนดให้การบันทึกคะแนนแบ่งเป็น 4 ช่วงคะแนน ดังนี้

1. ก่อนกลางภาค

2.กลางภาค

3.หลังกลางภาค

4.ปลายภาค

และแบ่งช่วงเวลาในการบันทึกคะแนน ออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

1. ก่อนกลางภาคและกลางภาค (สัปดาห์ที่ 1-11 )

2. หลังกลางภาคและปลายภาค( สัปดาห์ที่ 12-20 )

จึงแจ้งให้คุณครูวัดผลกลุ่มสาระ เข้าไปกำหนดค่าคะแนนเต็มให้มี 4 ช่วงคะแนนให้ครบถ้วนทุกวิชานะครับ บางวิชาไม่มีสอบกลางภาคแต่ก็ต้องมีคะแนนเก็บสำหรับใส่ในช่องคะแนนกลางภาคด้วย ไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะไม่ประมวลผลเกรดให้ และแม้แต่แอดมินโรงเรียนก็เข้าไปแก้ไขให้ไม่ได้    สอบถามเพิ่มเติม โทร 083 3735495 ครูสมหมาย

ขอบคุณครับ