กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 25560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “น้อมรำลึกไท้รัชกาลที่ 9 เทิดเกล้ากษัตริยารัชกาลที่ 10 รสทิพยสิปปะภาษาไทย  พร้อมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร (ภู่) ”  ณ เวทีโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/16

Related posts