ประกาศผลการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการแข่งขัน AM&SU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

Score A-MATH 2017 M.1-3

Score A-MATH 2017 M.4-6

Score SUDOKU 2017 M.1-3

Score SUDOKU 2017 M.4-6

หมายเหตุ  :  ระดับเหรียญ  คิดตามเกณฑ์ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย

Related posts