รองชนะเลิศอันดับ 1 A-MATH ม.3-4 หญิง ในรายการ “ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12”

ทรู เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จ.นครราชสีมา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  A-MATH  ม.3-4  หญิง

           นางสาวณัฐญาดา  นามสวัสดิ์  ชั้น ม.4/1  คู่กับ  

            นางสาวกนกพร  เลาหพงษ์  ชั้น ม.4/1   

 

รางวัลอันดับที่ 5   A-MATH  ม.5 – 6 ชาย

        นายชนภัทร  วังนุราช  ม.6/1

 

และอื่น ๆ  ได้แก่

     ลำดับที่ 7  SUDOKU  ม. ต้น  ได้แก่  เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี  ม.3/4

    ลำดับที่ 7  SUDOKU  ม. ปลาย  ได้แก่  นายนครินทร์  สระแก้ว  ม.6/1

     ลำดับที่ 9  A-MATH  ม.1-2 ชาย  ได้แก่  เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล  ชั้น ม.2/3

    ลำดับที่ 13  A-MATH  ม.3-4 หญิง  ได้แก่ นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย  ม.4/1  คู่กับ  นางสาวรชตพรรณ จันทร์สุวรรณ  ม.4/1

 

ทีมผู้ฝึกสอน

1.  นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร

2.  นางยุพาสินี  สุทธิยานุช

3.  นางภัคภร  ใสแจ่ม

4.  นางสาวสายสมร  เจือจันทร์

ผู้ควบคุมทีม  ได้แก่  นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร  และนางสาวนำ้หนึ่ง  เสริมจันทร์

Related posts