การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2560

                   ด้วยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จะประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง และประชุมนักเรียน  ณ  หอประชุมธารน้ำใจ

 

 

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
2560-10-25 คำสั่งประชุมผู้ปกครอง 127 KB 529

Related posts