กิจกรรมปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเลนักเรียน ม.5 (smte&sme)


วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 60 นักเรียน smte&sme ม.5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ได้รับการเพิ่มศักยภาพทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่ จ.ชลบุรี

Related posts