รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานมอบรางวัล สืบเนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ได้ส่งนักเรียน นางสาวยศวดี ริ้วพรหม เข้าแข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล

Related posts