รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดี กับครูและนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โครงงานเรื่อง “เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก” สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
– ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ
ผู้จัดทำโครงงานคือ
– นางสาวศศิธร เจนขบวน
– นายอนัญลักษณ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ
– คุณครูที่ปรึกษา นางอรวรรณ รัมพณีนิล

Related posts