ประกวดรถอาหารช้าง ประจำปี 2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกวดรถอาหารช้าง ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ คชาภักษาหาร โดยเริ่มขบวนบริเวณหน้าโรงเรียนสิรินธร และไปสิ้นสุดที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของจังหวัดสุรินทร์

Related posts