กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่

 

ยินดีกับลูกศิษย์           ปภานิจ  อารดา
รางวัลที่ได้มา             สมคุณค่าความพากเพียร

สู่สนามแข่งขัน           เวทีสรรสร้างนักเขียน
กลวิธีที่ได้เรียน          นำไปใช้ได้ชื่นชม
.

ด.ญ.ปภานิจ  ทองอุ้ม  ม.2/10   ชนะเลิศการแต่งร้อยกรอง

ด.ญ.อารดา  ขันถม ม.2/7          รองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันแต่งบทกลอน  ในโครงการสารานุกรมไทยครั้งที่ 23 ประจำปี2560  ระดับภาค

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560