การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2560

                   ด้วยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จะประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในวันอาทิตย์…

View More การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2560

ลงทะเบียนเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560

View More ลงทะเบียนเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560