ศึกษาคำชี้แจงหลักสูตร ปี 2560 กลุ่มสาระ คณิตฯ ,วิทย์, สังคมฯและคอมพิวเตอร์

ศึกษาคำชี้แจงหลักสูตร ปี 2560 กลุ่มสาระ คณิตฯ ,วิทย์, สังคมฯและคอมพิวเตอร์

ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 1239/2560  เกี่ยวกับการใช้ มตฐ.และตัวชี้วัดใหม่ ใน 3 กลุ่มสาระคือ คณิต,วิทย์ ,สังคมฯและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคอมพิวเตอร์

เพื่อให้เข้าใจแนวทางได้มากขึ้นสำหรับการเตรียมความพร้อม ให้คุณครูที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเพิ่มเติมและดาวน์โหลด

โดยแนบลิงค์ไว้ให้แล้ว  http://www.kruthai.info/5486/

สอบถามเพิ่มเติมที่ งานหลักสูตรฯ ครูทิวาพร หลอมประโคน

*** http://academic.obec.go.th/web/node/1/1/news_sec_detail/18 (ลิงค์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail