กิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนรุ่นน้อง

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนว ให้กับนักเรียนรุ่นน้อง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณโดม หน้า อาาคาร 1 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts