กิจกรรมวันคริตส์มาสและกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561

วันที่ 29 ธันาวาคม 2560 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันคริตส์มาสและกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ บริเวณโดมหน้าอาคาร 1 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts