Month: มกราคม 2018

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ซูโดกุ ม.ปลาย  ในรายการ แม็กซ์พลอยส์  ทริปเปิ้ลเกม  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 9  ประจำปี 2561

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ซูโดกุ ม.ปลาย ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

“แม็กซ์พลอยส์  ทริปเปิ้ลเกม  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเห […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในประเทศอาเซียน+6 ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในประเทศอาเซียน+6 ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12