ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

เรียนคุณครูประจำวิชาทุกท่าน

ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ มีความประสงค์จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูประจำวิชาในการ

จัดทำเอกสารวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จึงกำหนดรูปแบบที่ไม่ยุ่งยากและง่ายต่อการดำเนินการ

โดยนำข้อมูลที่ประเมินขณะจัดการเรียนการสอนมาใส่ในช่องว่างในรูปแบบของตัวเลข 1-3 ตาม

ความเป็นจริงของนักเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่งานทะเบียนวัดผล

ขอบคุณครับ

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail