ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 312 ล/55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
ประกาศ 885 KB 299
ร่างขอบเขตของงาน 57 KB 279
BOQก่อสร่าง 7 MB 300

Related posts