ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 312 ล/55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 312 ล/55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Download Attachments

File File size Downloads
ประกาศ 885 KB 54
ร่างขอบเขตของงาน 57 KB 46
BOQก่อสร่าง 7 MB 21