ขอเชิญนักเรียนสมัครสอบแข่งขัน Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักเรียนสมัครสอบแข่งขัน Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

และขอเชิญผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม Sirindhorn open house

Download >>> หนังสือประชาสัมพันธ์ Sirindhorn School Test 2017

ประเภทรายการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล

วิชาคณิตศาสตร์

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิชาวิทยาศาสตร์

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิชาภาษาอังกฤษ

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ค่าสมัครสอบ >>> วิชาละ 50 บาท

โดยสามารถโอนเงิน

ชื่อบัญชี นางยุพาสินี สุทธิยานุช เลขที่บัญชี 382-0-44175-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหลักเมือง

(เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งหรือส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทราบด้วยตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านสะดวก หรือ

Id line : rawee32912 หรือ sedkeaw2

และเก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแข่งขันด้วย)

Related posts