การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBEC QA

การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC QA ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

View More การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBEC QA

ประกาศรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร)

รายละเอียดประกาศรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

View More ประกาศรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร)

มอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศไทยซึ่งจะเดินทางกลับประเทศ และกิจกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศและได้เดินทางกลับ ณ โดม หน้าอาคาร 1

View More มอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ประกาศห้องสอบแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2

View More ประกาศห้องสอบแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2