โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ติวโค้งสุดท้าย PAT 7.4 ความถนัดด้านภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2 ภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ติวโค้งสุดท้าย PAT 7.4 ความถนัดด้านภาษาจีน โดย ครูพี่ป๊อบ (ณัฐพงศ์ นำศิริกุล) ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts