การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษาศึกษา 2561

กิจการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษาศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมธารน้ำใจ ซึ่งในการเลือกตั้งในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนสิรินธรได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.30 น จนถึงเวลา 14.30 โดยมีพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 พรรค คือ พรรคอัคศดิณย์สิรินธร และพรรคศันสนีย์สิรินธร ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า พรรคอัคศดิณย์์สิรินธร เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง

Related posts