วันเกียรติยศ

กิจกรรมวันเกียรติยศขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ที่เรียนดีแต่ยากจนรวมทั้งการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้กับนักเรียนในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 33 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts