ประกาศห้องสอบแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 139 KB 3226
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 150 KB 2257
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 154 KB 1743
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 62 KB 1176
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 67 KB 1255
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 67 KB 818
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 63 KB 1014
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 70 KB 1112
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 68 KB 879
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 60 KB 700
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 69 KB 998
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 64 KB 762
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 48 KB 644
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 51 KB 619
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 54 KB 566
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 50 KB 665
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 50 KB 683
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 55 KB 752

Related posts