ประกาศห้องสอบแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 139 KB 3264
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 150 KB 2293
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 154 KB 1779
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 62 KB 1218
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 67 KB 1295
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 67 KB 860
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 63 KB 1047
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 70 KB 1145
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 68 KB 919
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 60 KB 735
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 69 KB 1036
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 64 KB 802
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 48 KB 678
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 51 KB 656
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 54 KB 600
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 50 KB 701
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 50 KB 713
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 55 KB 792

Related posts