ประกาศห้องสอบแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 139 KB 3148
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 150 KB 2184
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 154 KB 1674
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 62 KB 1097
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 67 KB 1160
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 67 KB 760
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 63 KB 933
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 70 KB 1027
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 68 KB 823
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 60 KB 627
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 69 KB 926
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 64 KB 660
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 48 KB 562
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 51 KB 530
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 54 KB 479
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 50 KB 612
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 50 KB 602
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 55 KB 680