ประกาศห้องสอบแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 139 KB 3178
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 150 KB 2219
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 154 KB 1703
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 62 KB 1128
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 67 KB 1200
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 67 KB 773
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 63 KB 961
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 70 KB 1055
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 68 KB 836
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 60 KB 654
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 69 KB 944
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 64 KB 696
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 48 KB 596
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 51 KB 560
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 54 KB 523
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 50 KB 621
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 50 KB 632
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 55 KB 707