พิธีมอบรางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts