ประเมินมาตฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับการประเมินมาตฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีนายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรเป็นผู้กล่าวรายงานการเมิน ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts