การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2561 ประเภทห้องเรียนปกติ

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2561 ประเภทห้องเรียนปกติ ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ในการรับสมัครนักเรียนในวันแรกนี้มีนักเรียนจำนวนมากสนใจเข้าศึกษา ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts