ประกาศห้องสอบและตารางสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศห้องสอบและตารางสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ

Download Attachments

File File size Downloads
ตารางสอบ ม.1 38 KB 326
ม.1 ในเขต 156 KB 627
ม.1 ทั่วไป 369 KB 1212
ตารางสอบ ม.4 38 KB 264
ม.4 โรงเรียนเดิม 176 KB 383
ม.4 สมัครสอบ 223 KB 581