ประกาศห้องสอบและตารางสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศห้องสอบและตารางสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ

Download Attachments

File File size Downloads
ตารางสอบ ม.1 38 KB 331
ม.1 ในเขต 156 KB 634
ม.1 ทั่วไป 369 KB 1222
ตารางสอบ ม.4 38 KB 270
ม.4 โรงเรียนเดิม 176 KB 391
ม.4 สมัครสอบ 223 KB 588