พิธียกเสาเอกอาคารเรียน 312ล./55-ก ณ บริเวณด้านหลังอาคาร7

พิธียกเสาเอกอาคารเรียน 312ล./55-ก ณ บริเวณด้านหลังอาคาร7

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail