พิธียกเสาเอกอาคารเรียน 312ล./55-ก ณ บริเวณด้านหลังอาคาร7

พิธียกเสาเอกอาคารเรียน 312ล./55-ก ณ บริเวณด้านหลังอาคาร7