ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 18  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 24 – 25  พฤษภาคม  2561 

ณ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

 

จัดโดย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Related posts