การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ

และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1

สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.  ในจังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2561

สาขาคณิตศาสตร์

 

ระหว่างวันที่ 26 – 27  พฤษภาคม 2561

ณ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

 

Download เอกสาร  >>>  https://drive.google.com/drive/folders/1TmDOog5zEjb0yxrqPAoI1Oanztz87M3V?usp=sharing

 

Related posts