ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 2 – 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

จำนวนสมาชิก 44 คน จำนวน 6 หมู่ จำนวนหัวหน้าหมวด 2 คน

Related posts