ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนข้อมูล ณ 10 มิ.ย.61

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนข้อมูล ณ 10 มิ.ย.61

เรียนคุณครูทุกท่าน

คุณครูสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ฉบับ 10 มิ.ย.61

ได้ 2 ทางนะครับ คือ ที่ www.sirin.ac.th หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนของเราและถ้าเกิดกรณีขัดข้องใดๆ

คุณครูสามารถเข้าไปที่

อันนี้จะเป็นเว็บไซต์หลักของงานทะเบียนนะครับ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณครูทุกท่านอีกทางหนึ่งครับ

Download Attachments

File File size Downloads
M3_2561 325 KB 107
M4_2561 259 KB 94
M5_2561 260 KB 92
M6_2561 267 KB 103
M2_2561 322 KB 95
M1_2561 297 KB 78