กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เผยแพร่ผลงาน/งานวิจัย

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ผู้วิจัย นางกัลยารัตน์ แสนกล้า

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
บทคัดย่อ 293 KB 560
ส่วนที่1 175 KB 701
ส่วนที่2 612 KB 690