การประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 นำโดยว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts