งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561

สมัครแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561   [ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคา 2561 ]

 

แข่งขันเรียงความ-คัดลายมือ
– ระดับ ม.ต้น วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
– ระดับ ม.ปลาย วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์
– ระดับ ม.ต้น วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ห้อง 131
– ระดับ ม.ปลาย วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ห้อง 131

 

Related posts