โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร

นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร จังหวัด
สุรินทร์ โดยมีนายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ

Related posts