ค่ายพี่ทหารสานฝันน้องสู่Thailand 4.0

ค่ายพี่ทหารสานฝันน้องสู่Thailand 4.0 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร