ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018

The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018

>>> ผู้เข้าแข่งขัน  A-MATH  ต้องอ่าน

     1. ผู้เข้าแข่งขันเอแม็ททุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดาน แป้นวางเบี้ย (แร็ก)  เบี้ย  และนาฬิกาจับเวลา  โดยนำอุปกรณ์มาลงทะเบียนกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันงาน

     2. ใช้เวลาแข่งขันฝ่ายละ 22  นาที  โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ  (Switch Toggle)  หรือ  Chess Clock  ทุกเกม 

     3. หากไม่มีนาฬิกาให้ใช้แท็บเล็ตพีซี หรือสมาร์ทโฟน   ติดตั้งแอพพลิเคชัน  โดยดาวน์โหลดจากคำค้น  “Scrabble  Clock”  หรือ  “Chess Clock”  ฯลฯ

 

>>> ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมเข้ากลุ่มไลน์  เพื่อติดตามข่าวสารการแข่งขันค่ะ 

กำหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์  ที่ 22 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันเอแม็ท  ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร

เวลา 07.30 – 08.30 น.

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น. 09.30 – 10.15 น.

10.20 – 11.05 น.

11.10 – 12.00 น.

12.00 – 12.45 น.

12.50 – 13.35 น.

13.40 – 14.10 น.

14.10 – 14.55 น.

15.00 – 15.45 น.

15.50 – 16.35 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน ณ ศาลาสมาคม

พิธีเปิดการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่สนามการแข่งขัน

แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 1

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 2 (ส่งมาสเตอร์สกอร์การ์ด)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 3

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 4 (ส่งมาสเตอร์สกอร์การ์ด)

พัก

แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 5

แข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศเกมที่ 1

แข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศเกมที่ 2

ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล

 

2. การแข่งขันซูโดกุ  ณ หอประชุมธารน้ำใจ  โรงเรียนสิรินธร

เวลา 07.30 – 08.30 น.

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.20 น.

09.20 – 10.20 น.

10.30 – 11.30 น.

15.30 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน  ณ ศาลาสมาคม

พิธีเปิดการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่สนามการแข่งขัน

แข่งขันซูโดกุ รอบที่ 1

แข่งขันซูโดกุ รอบที่ 2

ประกาศผลการแข่งขัน

มอบรางวัล

 

*หมายเหตุ  เวลาในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

Related posts