ประกาศผลการแข่งขัน The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018

>>> Download  Photo  บรรยากาศการแข่งขัน    http://gallery.sirin.ac.th/semester2561/20180722

>>>  Download  เกียรติบัตรนักเรียน  https://drive.google.com/drive/folders/1GcF_p3njUAAOrr3tdqnRV1PMAYYDqyXr?usp=sharing

>>>  Download  เกียรติบัตรครู  https://drive.google.com/drive/folders/1kAq9QweK0m-f-wdeWyhRTWnYlQDtY-aB?usp=sharing

Related posts