ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการประเสริฐ พิศสมัย และ  รองผู้อำนวยการประจวบ บุญพอก เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการประเสริฐ พิศสมัย และ รองผู้อำนวยการประจวบ บุญพอก เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์