ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 รายการได้แก่

1.ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เทียบเคียงระดับประเทศ)ได้รับโล่จาก พณ.ท่านประธานองคมนตรี และเงินรางวัล 10,000 บาท

2. ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ไปแข่งขันต่อที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

Related posts