เปิดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ครั้งที่ 2

นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8-22 ตุลาคม 2561

Related posts