โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่นศึกษาดูงานสภานักเรียน

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่นซึ่งมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts