งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธฺ์คู่เมืองสุรินทร์

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมการแสดงงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธฺ์คู่เมืองสุรินทร์ ณ บริเวณสถานีรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Related posts