ค่ายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE/SME) เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ณ เขาใหญ่ โอโซนวัลเลย์ จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

Related posts