ศิษย์เก่ากลับมาแนะแนวน้อง

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมใจกันมาแนะแนวน้องๆนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย

Related posts