ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ออกแบบปกอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ออกแบบปกอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ“สิรินธร ตรึงจิต ศิษย์นิรันดร์…”เพื่อเป็นการไว้อาลัยคุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ ชิงรางวัล โล่ เกียรติบัตร และเงินสด

รายละเอียดรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 2,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 1,500 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ เกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 1,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

2. เป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์เอง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่เคยนำไปประกวดที่ใดมาก่อน

3. ผู้ส่งผลงานต้องกำหนดค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 ความกว้าง (W) 21 Centimeters ความสูง (H) 29.7 Centimeters Resolution 300 Pixcels/Inch โดยใช้โปรแกรม Photoshop เป็นภาพสี ทั้งปกหน้าและปกหลัง โดยบันทึกเป็นนามสกุล.psd และ .jpg และนำส่งที่ห้อประชาสัมพันธ์ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 เท่านั้น ซึ่งผลงานปกหน้าและหลังจะต้องมีรายละเอียดดังตัวอย่างด้านบน สามารถจัดวางได้ตามความเหมาะสม

4. การตัดสิน คณะกรรมการจะรวบรวมและอัพโหลดขึ้นเว็ปไซด์โรงเรียนสิรินธร และ Webpage ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิรินธร

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสิรินธรร่วมโหวต ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 และประกาศผล วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางเว็ปไซด์โรงเรียนสิรินธร และ Webpage ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิรินธร

Related posts