ประกาศผลสอบ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
ประกาศผล Sirindhorn School Test 2018n 333 KB 1593
50471_M1_English 329 KB 1053
50472_M1_Math 362 KB 879
50473_M1_Science 366 KB 655
50475_M2_English 244 KB 531
50476_M2_Math 292 KB 727
50477_M2_Science 289 KB 554
50479_M3_English 244 KB 620
50480_M3_Math 266 KB 731
50481_M3_Science 258 KB 479
50484_M4_English 148 KB 383
50485_M4_Math 161 KB 508
50486_M4_Science 172 KB 347
50488_M5_English 224 KB 340
50490_M5_Science 211 KB 385
50489_M5_Math 272 KB 456
50494_P4-6_English 793 KB 1871
50495_P4-6_Math 825 KB 1703
50496_P4-6_Science 891 KB 1780