รณรงค์การเลือกตั้ง Big Day สุรินทร์รวมพลังเลือกตั้ง ส.ส

นักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง Big Day สุรินทร์รวมพลังเลือกตั้ง ส.ส ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

Related posts