การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

รายละเอียดการสมัครHSK

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
รายละเอียดการสมัครHSK 619 KB 139
ใบสมัคร HSK 158 KB 101
ใบสมัคร YCT 150 KB 80